Detta pressmeddelande är översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska.

HKScans styrelse har utnämnt Jari Latvanen (52), MBA, till verkställande direktör för HKScan Abp. Han kommer till HKScan närmast från Stora Enso där han varit chef för Consumer Board-divisionen och medlem i ledningsgruppen sedan början av 2015. Hans tidigare karriär omfattar posterna som verkställande direktör för Findus Nordic, olika ledningsuppgifter inom Nestlé och försäljnings- och kommersiell direktör för HK Ruokatalo (nuv. HKScan Finland Ab) åren 1995–2000.

”Jari Latvanen har gedigen erfarenhet av hela livsmedelskedjan – från jord till bord” säger Mikko Nikula, styrelseordförande på HKScan. ”Han har arbetat framgångsrikt i ledningen av globala konsumentvaruföretag och har erfarenhet av att arbeta på HKScans hemmamarknader. Jag anser att vi under Jaris ledning kan fortsätta utveckla HKScan i konsument- och kundorienterad riktning och på så sätt ytterligare stärka bolaget för såväl medarbetare som kunder och ägare.”

”Det känns fint att komma tillbaka till HKScan” kommenterar Jari Latvanen utnämningen, ”och att få arbeta med god mat igen. När jag började på HK Ruokatalo i mitten av 1990-talet var det stora omställningar som pågick inom bolaget i Finland. I dag är det fråga om globala förändringar som sker både inom livsmedelsindustrin och detaljhandeln. Marknaden ändras snabbt och mat är mera trendigt än någonsin.”

”HKScans högkvalitativa produkter, kända varumärken, hållbara verksamhet och kompetenta medarbetare är exakt sådana resurser som behövs för att vi ska klara oss i den föränderliga konkurrensmiljön och med vilka bolaget kan utvecklas vidare i den riktning som styrelsen har fastställt”, säger Jari Latvanen.

HKScan Abp
Styrelsen

För mer information till media:
– Mikko Nikula, styrelseordförande, HKScan Abp
– Jari Latvanen, utnämnd verkställande direktör för HKScan
För kontakt, begär samtal via koncernens kommunikationsdirektör Marja-Leena Dahlskog,
tfn +358 10 570 2142

HKScan i Sverige har minskat klimatpåverkan med 72 procent. Det var 2003 som HKScan i Sverige satte sitt första klimatmål att minska sina klimatutsläpp med -50 procent till år 2020. Redan efter 2015 har företaget gjort betydligt bättre än så och minskat sina utsläpp med hela -72 % jämfört med basåret 2003.

- För att lyckas måste alla i företaget ta ansvar och jobba med sin klimatpåverkan. Vi har inom företaget sedan start satt tydliga klimatmål för verksamheten. Mål som vi sedan följer upp årligen, berättar Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden.

Varje år redovisar HKScan Sweden sina klimatförbättringar i Hagainitiativets klimatrapport. Den 2 maj släpptes rapporten för 2015.

- Att HKScan kunnat minska sina klimatutsläpp med hela -72 procent sedan 2003 beror på en bred arbetsinsats och minskade utsläpp inom alla kategorier. Hälften av minskningen har uppnåtts genom att HKScan från och med 2015 köper till 100 procent ursprungsmärkt vattenkraftsel. Att växla produktionen till ”grön el” och bioånga har gjort att förbrukning av fossila bränslen för uppvärmning minskat radikalt, förklarar Annelie Lundell.

HKScan har även fokuserat på transporter, tjänstebilar men även på att byta till mer klimatsmarta förpackningsmaterial.

- Under förra året bytte vi ut alla våra konsumentförpackningar till en klimatsmart förpackning med hög andel återvunnen PET. Förändringen innebär att koldioxidutsläppen för trågen halveras, avslutar Annelie Lundell.

Läs mer i Hagainitiativets klimatrapport 2015:
http://hagainitiativet.se/aktuellt/klimatbokslut/

Vid journalistfrågor till HKScan, vänligen kontakta:
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-379 55 26

Producentgruppen Lamm i Värmland, som består av ett femtontal lammproducenter i Värmland, blir från och med april/maj nya leverantörer av svenskt lammkött under varumärket Coop. Totalt kommer dessa producenter att stå för cirka 20 procent av det lammkött som säljs under Coops varumärke runt om i landet. Formellt tecknas avtalet med HKScan som är Coops huvudpartner för kött under deras eget varumärke.

Idag är enbart cirka 30 procent av den totala lammkonsumtionen i Sverige svenskt kött. Samtidigt finns det en stadig trend och utveckling på allt fler svenska och svenskodlade produkter.

Med fortlöpande med rådgivning och produktionsutveckling försöker HKScan tillsammans med sina djurleverantörer hela tiden möte efterfrågan och öka tillgången på svenskt lammkött runt om i våra butiker. Idag kan HKScan erbjuda lammprodukter från flera olika raser och justering av lammningstider gör att det går att få ett flöde av svenskt lammkött året runt.

– Vi ser en starkt ökande trend och efterfrågan på svenskt lammkött och mycket glada över vårt långsiktiga samarbete med Coop och Producentgruppen Lamm i Värmland. Ett samarbete som kommer säkra tillgång på svenskt lammkött i Coop-butikerna framöver, säger Elisabeth Svensson, lammchef HKScan.

För ytterligare information till journalister:
Elisabeth Svensson, lammchef HKScan, tfn: 044-10 40 63
HKScan Sweden mediejour, tfn: 08-725-85 10

Med anledning av dagens inslag i TV4-morgonprogram är det lätt att få intrycket av Marie-Louise Danielsson Tham att alla köttbullar skulle vara smittade av listeria, så är inte fallet.

På HKScan i Skara producerar vi nästan 3 miljoner köttbullar om dagen.

Vi har ett omfattande kontrollprogram på samtliga av våra anläggningar och det gäller även vår produktionsanläggning i Skara där vi tillverkar köttbullar. I vår omfattande provtagning har vi under åren ej funnit några fall av listeria kopplat till våra köttbullar.

Vår produktion har hög automatisering, ingen mänsklig hand rör köttbullen innan den förpackats. Vid tillagning når våra köttbullar upp i en temperatur av 72 grader vilker är en av våra viktigaste kontrollpunkter.

Därefter går alla köttbullar automatiskt in i en frys där nedkylning sker och därefter direkt ner i en förpackning. I förpackningen är det modifierad atmosfär, vilket betyder att syret är ersatt med koldioxidgas, detta försvårar tillväxten av bakterier och ger en längre hållbarhet.

Den höga livsmedelssäkerheten som vi har är tack vare att vi har kontroll på värmebehandling av köttbullarna men också av att vi har rent i både lokaler och utrustning. Vi inspekterar dagligen innan vi startar tillverkningen, vi tar kontinuerligt prover på utrustning och i lokaler för att säkerställa en effektiv rengöring.

Vi har sedan 2015 tagit ut mer än 1000 kontrollprover för analys och alla har varit utan anmärkning. Så att påstå att köttbullar inte går att äta kalla som Marie-Louise Danielsson Tham gjorde i morse är ur vårt perspektiv grundlöst.

Vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta Annelie Lundell, Kvalitets-och Hållbarhetsdirektör HKScan Sweden.

Idag skriver vår Försäljningsdirektör Petra Blomberg i Hagainitiativets blogg:

Den miljöpåverkan som våra produkter ger upphov till under sin väg från jord till bord sker helt i onödan om maten slängs i slutändan för att det slarvats med förvaringstemperaturen någonstans i värdekedjan.

Enligt Livsmedelsverkets beräkningar slänger en tvåbarnsfamilj mat för ungefär 6 000 kr varje år. Maten som slängs i svenska hushåll motsvarar växthusgasutsläpp på 500 000 ton, det är lika mycket som 200 000 bilar släpper ut på ett år.

Vi på HKScan Sweden har lovat att halvera våra koldioxidutsläpp till år 2020. I vårt klimatarbete fokuserar vi bland annat på energieffektivisering, ökad användning av förnyelsebara bränslen och val av förpackningar, samt kopplar ihop detta med de positiva ekonomiska resultat som uppnås. Ett annat sätt att påverka vårt klimatavtryck är att vi utvecklar nya hållbara produkter. Med vår lansering av Korvish och Järpish, en serie produkter med 50 procent svenska grönsaker och 50 procent svenskt kött, möter vi efterfrågan hos de konsumenter som vill äta mer varierat och lite mindre kött.

Tillsammans med våra 2100 medarbetare i Sverige bygger vi fördjupad kompetens kopplat till klimat och skapar förståelse och delaktighet så att alla känner till och vill bidra till klimatmålen. Just nu pågår exempelvis en stor energitävling där olika avdelningar inom HKScan tävlar för att lämna sina bästa energibesparingstips. Besparingar som vi själva sedan ska genomföra både på arbetsplatsen, men även hemma.

Att vi arbetar med vår egen verksamhet för minskad klimatpåverkan är bra, men det räcker inte. HKScan måste även samarbeta med andra aktörer för att påverka kritiska moment i livsmedelskedjan. Ett exempel är en jämn kylkedja. Temperatur och tid är viktiga faktorer när det gäller att bevara kylda livsmedels kvalité och säkerhet. Därför är en förbättrad kylförvaring tillsammans med grossister och butiker en nyckelfråga för en hållbar utveckling och lönsamhet för oss inom HKScan och för våra kunder.

Idag har de allra flest butikerna investerat i kyldiskar med dörrar, och många håller en temperatur på 4 grader, men vi liksom många andra företag har hållbarhetstider som är baserat på 8 graders förvaringstemperatur för chark och färdigmat. Om vi kan garantera 4 grader förvaringstemperatur i hela kedjan, kan vi förlänga våra bäst–före datum med många dagar och på så sätt minska matsvinn i såväl butik som hemma i hushållen. Det är naturligtvis lika viktigt att kylskåpen hemma hos konsumenter också håller 4 grader.

Att hålla en låg och jämn kylkedja är mycket viktigt och påverkar framtagande av bäst-före datum och sista förbrukningsdag. Vi arbetar i flera projekt, för att baserat på de temperaturskillnader en produkt utsatts för under sin livslängd, kunna sätta korrekt bäst före datum. Men där är vi inte klara ännu. Så jag välkomnar en mycket tydligare dialog mellan leverantörer och handel för att tillsammans öka livsmedelssäkerhet och minska butikssvinn. Lyckas vi tillsammans säkerställa kylkedja och få längre hållbarhet kommer vi också få fler dagar kvar på produkten när konsumenten köper den, och på så sätt minska det totala matsvinnet.

Det mest klimatsmarta vi alla kan göra är att inte slänga mat. Detta är i linje med HKScans mål att minska matsvinnet och vår klimatpåverkan!

Mitt Kök på Expressen.se har testat 13 olika färdiglagade köttbullar och glädjande nog utsågs Scans Delikatessköttbulle till bäst i test och skrev bland annat ”Så nära en hemmagjord köttbulle man kan hitta i matbutiken”.

http://mittkok.expressen.se/artikel/test-av-fardiga-kottbullar/?sida=13#bildspel

- Det var riktigt roligt att Scan Delikatessköttbulle blev bästa köttbulle i Mitt Kök. Våra delikatessköttbullar är lite mindre köttbullar och bjuder dig på en god och välbalanserad smak. Och självklart kommer köttet enbart från djur på svenska gårdar, säger produktchef Joacim Ekström.

 

Förnyelsebar energi i Skara – oljebehovet har minskat med ca 85 procent

HKScan i Skara har det senaste halvåret övergått till en stor del förnyelsebar energi då den andra etappen verkställdes fullt ut under hösten. Förändringen har genomförts i två steg och har inneburit att HKScan sänkt sitt oljebehov på anläggningen med 85 procent, från 370 kbm/år till beräknat 55 kbm/år.

Att gå över till förnyelsebar energi är en naturlig del av HKScans miljöstrategi för att minska företagets klimatpåverkan, men det är också en mycket god ekonomisk investering. Fjärrvärmen står idag för värme i lokaler samt uppvärmning av vatten, medan biogasen svarar för det mesta av den ånga som används. Projektet i Skara, genomförs i samarbete med driftsansvariga Dalkia(Veolia) och gjordes i två steg. Första etappen var uppkoppling till fjärrvärme.

- Vi har tidigare värmt våra lokaler och tillverkat ånga med hjälp av olja vilket inneburit att vi förbrukat 1 100 kubikmeter årligen, något som inte skulle vara försvarbart i längden, varken ekonomiskt eller ur ett miljöperspektiv. Inte minst med tanke på de klimatmål, med kraftigt sänkta koldioxidutsläpp, företaget har satt upp fram till år 2020, berättar Stefan Thörn, platschef på anläggningen i Skara.

I detta instämmer Vera Söderberg, hållbarhetschef för HKScan.

- Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 50 % och i och med övergången från olja till fjärrvärme och biogas i Skara så minskar våra totala utsläpp med cirka fyra procent. Det kanske inte låter så mycket men i de här sammanhangen är det en väsentlig förbättring!

Andra etappen vid Skara-anläggningen avslutades i höstas och numera får HKScan tillgång till biogas från Skara Energi.

- Biogasen innebar att vi köpte in en ny gaspanna som till stora delar har ersatt den tidigare oljepannan. Biogasen behövs som ett komplement för att tillverka den ånga vår industri är beroende av. Ett visst oljeberoende kommer vi att ha kvar, men efter förändringen har vi minskat vår förbrukning av olja med ca 85 procent, förklarar Stefan Thörn.

 

Varje år tar HKScan i Sverige in ca 470 personer som täcker upp sommarperioden när ordinarie personal har semester. De flesta är under 25 år och får sin första arbetslivserfarenhet på företaget. Det är i dagarna som årets rekrytering inleds.

-  Vi känner stor ansvar vid rekryteringen av sommarpersonal. De flesta av de som börjar jobba hos oss som sommarersättare får sina första kontakter med företaget, och med arbetslivet. Då det dessutom är många av de som anställs som väljer att återkomma år för år, ca 45 procent, och en del av dem väljer även att stanna som ordinarie personal blir rekryteringen en viktig process för företaget, säger Alexandra Berglund, HR-direktör HKScan Sverige.

Redan i början av året börja HR planerna för att sommarvikarierna. Först genom annonsering sedan ska alla ansökningshandlingar gå igenom.

-  Det är HR-generalisterna på respektive anläggning matchar att sommarjobben täcker upp för den ordinarie personalen, så de i sin tur ska kunna ta ut sin välförtjänta semester. Det är HR-generalisterna tillsammans med produktionsledarna som ser vilken typ av arbetsuppgifter som behöver ersättas med sommarjobbare. Produktionsledarna har den bästa insikten i vad olika arbetsuppgifter kräver, förklarar Alexandra Berglund.

Sommarbemanningen hos HKScan täcker främst upp jobb inom slakt och styckning, paketering av styckningsdetaljer, produktion av charkprodukter, skivning av smörgåsmat, beredning av färssmet, truckkörning inom logistik och underhåll inom teknikavdelningen. Därutöver finns också ett fåtal administrativa semestervikariat.

HKScan har ett gott rykte som arbetsgivare
Det är en stor konkurrens om jobben på HKScan som på respektive ort har ett gott rykte som sommarjobb. HKScan har även ett stort antal som kommer tillbaka flera somrar i rad under sin studietid.

- Ja, det är tuff konkurrens om jobben och vi kan inte ta emot alla som söker. Det är alltid ledsamt att behöva tacka nej till duktiga kandidater. Det är samtidigt mycket glädjade att vår sommarpersonal väljer att återkomma år för år. De är väl förtrogna vad företaget står för, vad vi gör och ofta känner en stor lojalitet.

Årets semesterperiod börjar lite olika, vissa avdelningar har tre perioder, andra två, men de flesta har mellan veckorna 26-33. Flera medarbetare kommer dock in tidigare till företaget för att läras upp och känna på jobbet innan allvaret börjar.

-  För att arbeta hos oss på HKScan genomgår sommarjobbarna först en ordentlig introduktion och en hygien- och kvalitetsutbildning. Därefter är de redo att börja sitt nya sommarjobb, naturligtvis med stöd av den personal som inte är på semester.

Fakta:
Är du intresserad av sommarjobb hos HKScan ansök på vår hemsida http://sweden.hkscan.com/jobba-hos-oss.

Vid frågor från media kontakta:
Alexandra Berglund, HR-direktör Sverige, tfn 076-784 49 19
HKScan mediejour: 08-725 85 10

Alla branscher vinner på att fuskare försvinner. Branschorganisationen Svenska Köttföretagen (där HKScan Sweden är ett av medlemsföretagen) vill att uppsåtligt fusk straffas hårt. Det är viktigt att myndigheterna nu utreder de misstänkta fallen omgående och att eventuellt fusk leder till rättsliga åtgärder.

”Förutom ett löpande kontrollarbete krävs också åtgärder och straff som tydligt avskräcker”, säger Hans Agné, Vd för branschorganisationen Svenska Köttföretagen AB.

För att öka kontrollen i livsmedelskedjan arbetar Svenska Köttföretagen med ett projekt sedan våren 2015, som säkerställer råvarans rätta ursprung. Det handlar om en ny teknik som med stor säkerhet kan fastställa om köttet är svenskt. Om allt faller väl ut kan detta vara verklighet redan till sommaren 2016.

Läs hela pressmeddelandet på http://www.kottforetagen.se

Livsmedelsverkets inspektörer misstänker att två gotländska livsmedelsföretag har fuskat med ursprungsmärkningen av kött genom att blanda importerat kött med svenskt kött och sedan sålt detta vidare som ekologiskt svenskt kött.Med anledning av detta vill HKScan betona att vi aldrig har köpt något kött från någon av dessa aktörer och att de har över huvudtaget aldrig funnits med i våra kundregister.

HKScan har krav på total spårbarhet och vi besöker och reviderar alla våra leverantörer. Det gäller slakterier liksom gårdar som levererar till slakteriet. Det gäller i Sverige men också när vi importerar kött från andra länder.

Vid revision av våra leverantörer som vi köper ekologiskt eller KRAV kött ifrån gör vi alltid en så kallad massbalanskontroll. Det betyder att vi kontrollerar hur mycket råvara, d v s kilo slaktdjur, de har och att volymen kött som säljs sedan överensstämmer.

HKScan har många års erfarenhet att arbeta med spårbarhet och all produktion och hantering av livsmedel registreras i ett antal olika system på HKScan. Det gör att vi kan säkerställa att produkter kan identifieras och spåras såväl bakåt som framåt i livsmedelskedjan vilket bl a att är nödvändigt för att kunna genomföra riktade och lämpliga tillbakadraganden av livsmedel från marknaden och informera konsumenter och kontrollmyndigheter om problem med livsmedelssäkerheten uppstår.

HKScan kan också identifiera från vilka och vem vi mottagit råvaror, slaktdjur, ingredienser, vatten och förpackningsmaterial. Vi måste också kunna identifiera till vem vi sålt det vi producerat.

HKScan har flera kända produktvarumärken i Sverige såsom Pärsons och Scan. Varumärket Scan är alltid 100 procent svenskt kött (d.v.s. djuren är födda, uppväxta, slaktade och styckade i Sverige).

Av Stefan Clausson